Χατζηανδρέου-κουφώματα-αλουμινίου-εξοικονομώ-αυτονομώ

 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα βήματα για την υποβολή της αίτησης και την ένταξης σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ - Αυτονομώ. 

 

Ακολουθήστε κάθε βήμα και συμπληρώστε τα αντίστοιχα έγγραφα που απαιτούνται. 

 

Για να κατεβάσετε και εκτυπώσετε το κάθε έγγραφο αρκεί να πατήσετε πάνω στα κόκκινα γράμματα.

 

Βρισκόμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

 


 

 

ΒΗΜΑ 1 : Έκδοση Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης από τον Α’ Ενεργειακό Επιθεωρητή

 

Έγγραφο : Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων

 

 


 

 

ΒΗΜΑ 2 : Υποβολή Αίτησης

 

Έγγραφο : Δικαιολογητικα υποβολής αίτησης

 

Βίντεο : Βήματα αίτησης στην πλατφόρμα Εξοικονομώ - Αυτονομώ

 

 

Υποβολή αίτησης

 

 


 

 

Βήμα 3 : Κατόπιν παραλαβής αριθμού πρωτοκόλλου, υποβάλλονται επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά εντός καθορισμένης προθεσμίας.

 

Έγγραφο : Δήλωση Ωφελούμενου Υποβολής Αίτησης

 

Σε περίπτωση δανειοδότησης, για την απόκτηση και την καταβολή του δικού σας μέρους στο συνολικό χρηματικο ποσό τότε : 

 

Έγγραφο : Συμμετέχοντες Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

 

Έγγραφο : Οδηγίες εισαγωγής των στοιχείων στην ιστοσελίδα του προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ, για τη διαδικασία Δανειοδότησης

 

 


 

 

Βήμα 4 : Αφού έχει γίνει αποδεκτή η αίτηση τότε στην περίπτωση :

 

1η Περίπτωση : Ίδια Κεφάλαια

 

Εκδίδεται Απόφασης Υπαγωγής στο Πρόγραμμα από τον Δικαιούχο (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ)

 

Έγγραφο : Αποδοχή υπαγωγής από τον ωφελούμενο

 

2η Περίπτωση : Με δάνειο 

 •  Υποβάλετε αίτηση δανείου στην ιστοσελίδα “ Εξοικονομώ - Αυτονομώ ”
 • Αναρτάτε τα δικαιολογητικά που χρειάζεται η τράπεζα για να εγκριθεί το δάνειο στην ιστοσελίδα του “ Εξοικονομώ - Αυτονομώ” .

 

Έγγραφο : Συμμετέχοντες Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

 

΄Εγγραφο : Οδηγίες εισαγωγής των στοιχείων στην ιστοσελίδα του προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ, για τη διαδικασία Δανειοδότησης

 •  Αξιολογείτε η αίτηση του δανείου σας από την τράπεζα και λαμβάνετε προέγκριση δανείου

 

Εκδίδεται Απόφασης Υπαγωγής στο Πρόγραμμα από τον Δικαιούχο (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ)

 

Έγγραφο : Αποδοχή υπαγωγής από τον ωφελούμενο 

 •  Υπογράφεται η δανειακή σύμβαση

 

 


 

 

Βήμα 5 : Επιλογή Κουφωμάτων αλουμινίου

 

 


 

 

Βήμα 6 : Καταβολή Προκαταβολών & Υλοποίηση Εργασιών

 

1η Περίπτωση : Όπου έχετε πραγματοποιήσει αίτηση με Ίδια κεφάλαια

 •  Καταβάλλεται η προκαταβολή από τον ωφελούμενο στον κατασκευαστή μέσω τραπέζης (ύψος προκαταβολής: κατόπιν συνεννόησης), 
 • Υλοποιούνται οι εργασίες
 • Εκδίδονται τα παραστατικα δαπανών από τον κατασκευαστή

 

Έγγραφα : Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αναδόχου του έργου

Έγγραφα : Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Προμηθευτή Υλικών

Έγγραφα :Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Προμηθευτή Υλικών & Αναδόχου του Έργου (εφόσον είναι το ίδιο πρόσωπο)

 

2η Περίπτωση : Όπου έχετε πραγματοποιήσει αίτηση με Δάνειο

 •  Εκταμιευεται η προκαταβολή ( 70% του δανείου ) από τον ωφελούμενο για την πληρωμή των Προμηθευτών/Αναδόχων/Κατασκευαστών
 • Υλοποιούνται οι εργασίες
 • Εκδίδονται τα παραστατικά δαπανών από τους Κατασκευαστές

 

Έγγραφα : Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αναδόχου του έργου

Έγγραφα : Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Προμηθευτή Υλικών

Έγγραφα : Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Προμηθευτή Υλικών & Αναδόχου του Έργου (εφόσον είναι το ίδιο πρόσωπο)

 

 


 

 

Βήμα 7 : Έκδοση Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) από τον Β’ Ενεργειακό Επιθεωρητή

 

Έγγραφο : Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου

 

 


 

 

Βήμα 8 : Δήλωση Πιστοποίησης στο Πληροφοριακό Σύστημα

 

Έγγραφο : Δήλωση Πιστοποίησης & δικαιολογητικά για την Ολοκλήρωση του Έργου

 •  Καταχώρηση δήλωσης πιστοποίησης του ωφελούμενου
 • Επισύναψη παραστατικών δαπανών και λοιπών δικαιολογητικών
 • Ενημέρωση ωφελούμενου για συνολικό απαιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό και έλεγχος για τυχόν ίδια κεφάλαια που πρέπει να καταβάλλει ο ωφελούμενος στους Προμηθευτές/Αναδόχους/Κατασκευαστές

 

 


 

 

Βήμα 9 : Έλεγχος Δικαιολογητικών / Παραστατικών Δαπανών

από την Ελληνική Αναπτυξιακή  Τράπεζα ΑΕ.

 •  Με ίδια κεφάλαια: Καταβολή επιχορήγησης για εξόφληση Προμηθευτών/Αναδόχων/Κατασκευαστών/Συμβούλου Έργου και καταβολή σε ωφελούμενο ποσού εξοφλημένων παραστατικών δαπάνης (Α’ και Β’ ΠΕΑ)
 • Με δάνειο: Καταβολή επιχορήγησης – εκταμίευση υπόλοιπου δανείου για εξόφληση Προμηθευτών/Αναδόχων/Κατασκευαστών/Συμβούλου Έργου και καταβολή σε ωφελούμενο ποσού εξοφλημένων παραστατικών δαπάνης (Α’ και Β’ ΠΕΑ)