Ώρες λειτουργίας επιχείρησής Δευτ-Παρ. 8:00 - 18:00 Σάβ 8:00 - 14:00 Ώρες λειτουργίας Έκθεσης Δευτ-Παρ 10:00- 20:00 Σάβ 10:00 -14:00